Завършена болница в Германия

Термобаусистем АД извършва всички дейности свързани със строителството и ремонта на жилищни, обчествени и промишлени сгради и съоръжения. Фирмата има дългогодишен опит и непрекъснато се развива. Ние разполагаме със собствена база и голям арсенал от строителна техника и инструменти, готови да посрещнат всяко предизвикателство. През годините сме се утвърдили на пазара, като фирма предлагаща коректност, високо качество на извършваните строително-монтажни дейности, чисти бизнес отношения. За всеки клиент правим предварителен оглед и изготвяме оферта с конкретни стойности на материалите, труда, разходните норми, срок за изпълнение и гаранционен срок. След одобрение сключваме ясен и разбираем договор с изброени дейности и крайна цена. За всяка от изпълнените от нас дейности даваме многогодишна гаранция, придружена със сертификати за качество на използваните  материали от производителя им.