Термобаусистем АД гр. Русе е създадено през 1996 година с преференции в строително-монтажната и търговска дейност в България и европейските страни. Основен акцент в работата ни е изпълнението на строителни обекти до 8 етажа по екологична и енергоспестяваща строителна система по норвежки лиценз. Основата на изграждане са елементи от експандиран пенополистирен, запълнени с бетон. Строителството се осъществява много по-бързо от класическите методи с тухли или итонг, а себестойността е по-ниска с 12-15 процента. Топлоизолацията е както от вън, така и от вътре, което води до спестяване на електроенергия за отопление и охлаждане до 65-70 процента. От регистрирането си акционерното дружество е изградило много промишлени и жилищни сгради както в България, така и в чужбина. В Германия имаме изградени сгради в Берлин, Мюнхен, Щутгарт, Карлсруе, Фюрт и много други. В Чехия имаме изградени шест сгради в Бърно и близките населени места. В България имаме завършени обекти - три в София, две в Пловдив, пет във Варна и Търговище.